Mapa wydatków gminy

Mapy wydatków gmin mają na celu zaprezentować w przejrzysty sposób strukturę wydatków samorządowych. Mapy zostaną stworzone na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów. Zadaniem mapy jest przedstawienie skomplikowanych danych w sposób czytelny i przystępny z myślą o ułatwieniu Obywatelom dostępu do informacji o tym, w jaki sposób samorząd gospodaruje ich pieniędzmi.

Nasz projekt jest pierwszym krokiem na drodze do jawności i przejrzystości finansów publicznych. W naszej pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego będziemy stale poddawali analizie sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi angażując w nią obywateli.