Chcę pomóc kandydatom

Chcę pomóc kandydatom w:

Zbiórka podpisów koniecznych do utworzenia komitetu wyborczegoRozdawania ulotek, gazetRozklejanie plakatów, rozwieszanie banerówGrafika, Media, PRKampania wyborcza w Internecie, mediach społecznościowych

Inna forma pomocy:

Dane osobowe

MężczyznaKobieta

Oświadczam, że nie jestem pozbawiony praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądowym, ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym, karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Oświadczam, że nie byłem tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 j.t.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora strony www.samorzadyzkukizem.pl w zakresie niezbędnym do działalności dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r.

Wyrażam zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności strony www.samorzadyzkukizem.pl w sprawie wyborów samorządowych w 2018 r.