Ranking radnych gminy/powiatu

Ranking Radnych Gmin i Powiatów to statystyczne zestawienie działalności każdego radnego w okręgu wyborczym.  Nasz projekt jest inicjatywą mającą na celu sklasyfikowanie radnych wszystkich gmin i powiatów w Polsce.

Sumaryczny, indywidualny wynik każdego radnego będzie obliczany na podstawie wnikliwej analizy protokołów z sesji rad gmin i powiatów, w ściśle zestandaryzowanym okresie, identycznym dla każdego samorządu. W rankingach nie będą brane pod uwagę międzysesyjne aktywności radnych z powodu braku owych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz trudnościach w zdobywaniu ich drogą formalno-urzędową.

Brana pod uwagę oraz odpowiednio punktowana będzie aktywność wnosząca realne zmiany, faktycznie kształtująca otaczającą nas rzeczywistość, realizująca interes obywatelski, poprawiająca funkcjonowanie administracji oraz polepszająca życie społeczności lokalnej.