Mapa podatków gminy

Mapy podatków gmin mają na celu zaprezentować w przejrzysty sposób strukturę polskich samorządów. Mapy zostaną sporządzone na podstawie uchwał gminnych. Zadaniem map będzie przedstawienie podatków lokalnych w sposób czytelny i przystępny z myślą o ułatwieniu Obywatelom dostępu do informacji o tym ile pieniędzy oddają w podatkach lokalnych swoim samorządom, w nasz kolejny krok na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.