Mapa gminnych rejestrów umów

Utworzenie map Rejestrów Umów w poszczególnych okręgach wyborczych wpisuje się w główny nurt zwiększenia przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej, które postuluje Ruch KUKIZ’15.

Wprowadzenie rejestrów umów pozytywnie wpłynie na relacje tychże organów z obywatelami, a także budowałoby zaufanie tych obywateli do organów.